Vaš pregledač ne podržava Java Script, omogućite ga za punu verziju sajta. Your browser doesn't support Java Script, enable it for full version of website.

Društvena odgovornost

Poslovni principi kompanije Superfood d.o.o.

U vremenu koje odlikuje povećanje svesti o uticaju, sa jedne strane ishrane na zdravlje ljudi, i sa druge strane ponašanja čoveka na njegovu okolinu, teško je i razmišljati o poslovanju u ovoj oblasti koje nije usmereno na popravljanje narušene ravnoteže između pomenutih činilaca.

Kompanija Superfood d.o.o. vidi sebe kao konstruktivni faktor i aktivnog učesnika koji se trudi ne samo da istraje u tržišnoj utakmici, već i da ispuni svoju društvenu odgovornost, kako prema svojim krajnjim potrošačima i klijentima, tako i prema svojim zaposlenima, poslovnim partnerima i proizvođačima, i u globalnom smislu prema planeti na kojoj živimo i prirodi od koje naši proizvodi nastaju.

Ekonomska održivost

Na prvom mestu svakog poslovanja nalazi se ekonomska održivost. U našoj kompaniji ona se ogleda u vrhunskom kvalitetu naših proizvoda, profesionalnom odnosu sa klijentima i saradnicima i poslovanju čiji cilj nije samo profit, već rast kao posledica izuzetnosti, visokih kriterijuma i dobre poslovne politike.

Društvena održivost

Društvena održivost ogleda se dvojako, na makro i mikro nivou. Sa jedne strane proizvodnjom kvalitetnog proizvoda vrhunskih karakteristika koji pozitivno utiče na zdravlje krajnjih korisnika i ljudi u celini, i ulaganjem u proizvodnju u uglavnom siromašnim regijama koje imaju izuzetnu korist od otvaranja novih radnih mesta čime se povećava njihovo blagostanje.

Sa druge strane, Superfood d.o.o. trudi se da stvori sigurno, prijatno i srećno poslovno okruženje za svoje zaposlene, da im uvek izađe u susret koliko je to moguće, i da se prema njima ponaša kao prema delu svoje porodice više nego kao prema zaposlenima.

Održivost životne sredine

Održivost životne sredine je možda prvi i najveći cilj za sve kompanije iz oblasti proizvodnje i distribucije hrane. Svi naši proizvodi nosioci su međunarodnih i domaćih sertifikata kojima se potvrđuje da su proizvedeni po najvišim svetskim standardima, uz posebnu pažnju na očuvanje životne sredine. Svi naši proizvodi su nerafinisani, nisu genetski modifikovani (GMO free), proizvode se po visokim standardima strogo kontrolisane organske proizvodnje, bez upotrebe veštačkih đubriva, herbicida i pesticida, i ne sadrže aditive, konzervanse niti bilo koje druge dodatne hemikalije.

Društvena odgovornost